Služby
ZEMNÍ PRÁCE
přípravy HTÚ (hrubé teréní úpravy)
terení úpravy
výkopové práce
VODOHOSPODÁŘSKÉ PRÁCE
vodovody
kanalizace
čištění a úpravy rybníků
POZEMNÍ STAVBY
parkoviště, chodníky
základy, základové desky
opěrné zdi - gabiony
DEMOLICE
výškových budov
průmyslových areálů
a mnoho dalšího..
AUTODOPRAVA
přeprava kontejnerů do 5t.
sklápěčky
přeprava strojů do 24t.